In 1980, the New York Times published the first Absolut Vodka ad in the form in which it has survived to date. Absolut Perfection left the drawing boards of TBWA advertising agency beginning a phenomenal and longest ever advertising campaign. Over 1,400 ads have been created to this date, and these pages are a tribute to the imagination and artistic feeling reflected in these ads.

Psal se rok 1980 kdy byla v New York Times otištěna první reklama na Vodku Absolut v podobě, ve které přetrvala dodnes. Absolut Perfection opustila tvůrčí stoly reklamní agentury TBWA a započala tak fenomenální a nejdelší reklamní kampaň v historii. Dodnes vzniklo přes 1400 reklam a tyto stránky jsou poklonou nápaditosti a uměleckému cítění, které se v těchto reklamách zrcadlí.
Absolut country of Sweden Vodka & Logo, Absolut, Absolut bottle design and Absolut calligraphy are trademarks owned by V & S VIN & SPRIT AB.